Koordinaatio

tasapainoa ja hyvää teknistä osaamista

Tasapaino ja motorinen kontrolli

kiinteä osa kaikkea liikkumista

Motorisella kontrollilla tarkoitetaan hermo-lihasjärjestelmän toimintaa lihasten ja raajojen koordinoinnissa motoristen taitojen suorittamisen aikana. Koordinaatio jaetaan lihasten sisäiseen - ja lihasten väliseen koordinaatioon. 

Tasapaino on osa koordinaatiota ja sen vuoksi sitä ei voi koskaan harjoitella yksinään, vaan on aina osa isompaa kokonaisuutta. Harjoittelussa olisi tärkeää pitää mukana sellaisia harjoitteita, jotka haastavat tasapainon kannalta. Kun tasapaino kehittyy, täytyisi uskaltaa siirtyä seuraavalla tasolle. Turvallisesti itseään haastaen ja aivan kuten kaikessa muussakin harjoittelussa, virheitä ei tulisi pelätä. Kunhan harjoittelu pysyy turvallisena, juuri virheiden kautta hermosto (aivot, keskushermosto ja ääreishermosto) oppivat parhaan tavan suoritua tehtävästä.  

Rytmin ja liikkeen hallintaa

oikea rytmi tekee liikkeestä taloudellista

Liikkeen rytmi ja kyky kontrolloida lihasten jännitystasoja, auttaa oleellisesti siihen, miten taloudellisesti, tehokkaasti ja tarkasti liikumme. Tämä auttaa löytämään liikkeen kannalta parhaat mahdolliset nivelkulmat, joissa voimantuotto suhteessa käytettyyn energiaan on optimaalista. 

Notkeus ja voima tukevat kokonaisuutta antaen apua omilla tavoillaan. Notkeus mahdollistaa sen, että liikelaajuuksia on käytettävissä riittävästi. Voima puolestaan auttaa silloin(kin) kun liikkuminen ei ollut ehkä kaikkein optimaalisinta. Hyvä koordinaatio auttaa löytämään itselleen parhaat tavat päästä niin sanotusti määränpäähän. 

Hyvä koordinaatio on kaikki kaikessa

Ei pelkästään teknistä taituruutta

Koordinaatio auttaa myös keskenään toisiinsa kuulumattomien liikkeiden synkronoinnin, joka on erityisesti äkillisissä tilanteissa tärkeä ominaisuus. Koordinaation avulla me myös valitsemme tilanteeseen parhaiten soveltuvan liikestrategian ja hallitsemme kehoa suhteessa ympäristöön.  Suomalaisille tuttu esimerkki tulee vastaan vuosittain kun kesällä tuttu kävelyreitti muuttuu talven aikana luistelurataa muistuttavaksi jäätiköksi.