top of page
Jukka_Espoo-67.jpg
valmennus alkaa tammikuussa 2023. 
Julkaisemme pian lisätietoa! 

Liikkuvuusharjoittelu

Tiedettä ja vahvaa käytännönosaamista
Warm Up on the Beach

Mistä liikkeelle?

Hyvä fyysinen kunto on muutakin kuin huippu-urheilua, etenkin jos hyvällä fyysisellä kunnolla tavoitellaan terveyttä ja toimintakykyä. Liikkuvuuteen panostamisen on tärkeä osa fyysisen pohjan rakentamista ja vaikka kaikki motoriset kyvyt vaikuttavat liikkuvuuteen, hyvin usein (ei tokikaan aina) hyvä paikka lähteä liikkeelle on panostaa notkeuteen, voimaan ja koordinaatioon.

Koska maailman ei tarvitse olla valmis tänään, ei ole myöskään mitään ongelmaa ottaa tulevien steppien suhteen rauhallisesti. Olisi erittäin rakentavaa saada edetä rauhassa, tutkien oman kehon nykyistä tilannetta siitä uusia asioita oppien.

Hyvä liikkuvuus on yhtä kuin laadukas liike. Oli sitten kyse kävelystä, käden pään päälle nostamisesta, tai lattialta ylös noususta. 

Panosta liikkeen laatuun

Kehitä liikkuvuutesi uudelle tasolle viikoittain vaihtuvien ohjelmien avulla! Pääset mukaan ainutlaatuiseen valmennukseen, jonka kehittäjä toi Suomeen ensimmäisen liikkuvuusharjoittelun koulutusohjelman. Valmennuksessa opit harjoitteiden lisäksi paljon tärkeitä taustatekijöitä, jolloin ymmärrät syvällisemmin mitä teet ja miksi siitä on sinulle hyötyä! 

Kuukausijäsenyys

Voit harjoitella itsellesi sopivaan rytmiin ja olla mukana niin kauan kuin haluat. Kuukausijäsenyys on helppo tapa hyödyntää valmennusta silloin kun siihen on tarvetta.

Viikoittain uudet harjoitukset

Viikoittain vaihtuvat harjoitukset on suunniteltu tehtäväksi kotona ja ne eivät vaadi aikaisempaa kokemusta. 

Harjoituksen kesto on 30-40 minuuttia, jonka voi halutessaan jakaa kahteen osaan, jolloin ne toimivat hyvin esimerkiksi aamulla ja työpäivän aikana

Matala kynnys aloittaa

Kyseessä on ennenkaikkea matalan kynnyksen valmennus, jossa ensisijainen tavoite on kehittää kehon liikkuvuutta. Valmennuksessa ei tehdä motorisesti vaikeita asioita, kuten käsinseisontaa. Osa harjoitteista haastaa koordinaatiota mm. tasapainon kannalta, mutta näissäkin jokainen etenee oman tason mukaisesti.   

Hyvä liikkuvuus syntyy useista tekijöistä

Meistä jokainen tarvitsee hyvän liikkuvuuden ja sen vuoksi "liikkuvuusharjoittelu" tulisi olla monella tapaa pohja kaikelle muulle harjoittelulle.

Aiheellinen kysymys kuuluukin, mitä liikkuvuusharjoittelu oikeasti on?

Liikkuvuudessa on kyse ennen kaikkea liikkeen laadusta, ei määrästä. Liikkuvuus on toisin sanoen kyky liikkua itsenäisesti ja turvallisesti paikasta paikkaan. Tämä voi tarkoittaa yhtä lailla kykyä nousta sängystä ja lähteä aamukävelyllä lähimetsään, kuin tehdä jotain äärimmäistä akrobaattista suoritusta.   

Motorisista kyvyistä erityisesti voima, notkeus ja koordinaatio ovat tärkeitä liikkuvuuden kehittämisessä, mutta koska kyse on kokonaisuudesta, siihen vaikuttaa myös kestävyys, ketteryys ja nopeus.

 

Puhuttaessa liikkeen laadusta, myös opituilla taidoilla ja aikaisemmilla kokemuksilla on merkitystä kykyymme liikkua erilaisissa ympäristöissä. 

Onko venyttely sama asia kuin liikkuvuusharjoittelu?

Liikkuvuusharjoittelussa ei ole kyse pelkästä venyttelystä, vaikkakin notkeus on yksi tärkeä osa kokonaisuutta. 

Venyttely kaikissa sen neljässä päämuodossa on hyödyllistä, mutta yksilölliset tarpeet määrittelee osittain sitä mihin niistä tulisi juuri nyt kiinnittää eniten huomiota. Monissa tapauksissa tärkeintä on kunhan venyttely on riittävän monipuolista, jolloin kehittämämme Hybridi-venyttely on kaikkein paras vaihtoehto. Se tuo parhaat tulokset suhteessa käytettyyn aikaan. 

Hybridivenyttelyn lisäksi valmennuksessa keskitytään voiman ja koordinaation kehittämiseen, sekä annetaan tärkeitä vinkkejä kaikkeen mikä vaikuttaa joko suoraan, tai epäsuoraan liikkuvuuteen. Tämä auttaa jokaista valmennettavaa hahmottamaan paremmin omaa tilannetta. 

Valmennuksen avulla voit vaikuttaa itsenäisesti siihen, millainen sinun liikkumiskykysi on siinä ympäristössä, jossa sillä on kaikkein eniten merkitystä. 

 

Ei pelkkää harjoittelua, vaan myös oikeiden tapojen rakentamista

Liikkuminen on luonnollisesti muutakin kuin harjoittelua ja vaikka harjoittelusta nauttiminen ei ole millään muotoa huono asia, ennen sitä olisi hyvä oppia arvioimaan omat todelliset tarpeet ja luotava niitä tukevat tavat, jotka mahdollistavat päivittäisen liikkeen. Monipuolisen harjoittelun tuoma parempi suorituskyky, uusien taitojen oppiminen ja kaikki muu seuraavat perässä tätä tärkeää vaihetta.  

Valmennuksen oppien avulla osaat hahmottaa paremmin uusien tapojen syntymiseen vaikuttavat tekijät ja siten vaikuttaa positiivisella tavalla omaan tulevaisuuden näkymääsi. 

 

_DSC9870.jpg
_DSC9870.jpg

Miten parannan liikkuvuuttani? 

On tärkeää pitää mielessä, että liikkuvuus ei ole spesifi kyky, vaan rakentuu useammasta muuttujasta. Liikkuvuuteen vaikuttaa myös moni asia epäsuoraan. On hyvin perusteltua nostaa kolme asiaa muiden yläpuolelle ja näitä ovat notkeus, voima ja koordinaatio. Syy miksi nämä kolme asiaa voidaan nostaa hieman muiden motoristen kykyjen yläpuolelle on se, että kaikki muut (kestävyys, ketteryys ja nopeus) vaativat vahvan pohjan jossa notkeuden, voiman ja koordinaation rooli on merkittävä. 

 

Optimitilanteessa pääpaino harjoittelussa on sellaisten harjoitteiden hyödyntämisessä, jotka kehittävät useampaa kuin yhtä motorista kykyä. Voimaharjoittelussa moninivelliikkeiden hyödyntäminen puhtailla ja turvallisilla maksimiliikeradoilla on oiva esimerkki. Optimointia ei kuitenkaan tarvitse jättää tähän, sillä "matalalla roikkuvia hedelmiä" löytyy itse asiassa paljon, kunhan ne vain osaa tunnistaa. Suurelle osalla lämmittely olisi optimaalinen hetki lisätä liikkeen monipuolisuutta. Osa taas hyötyy työpäivän lomassa tehdyistä lyhyistä taukojumpista. 

Liikkuvuusharjoittelu alkaa tammikuussa. Haluatko mukaan? 

IMG-4769.JPG

Notkeus 

monipuolinen Hybridi - venyttely 

notkeus kehittyy venyttelyllä ja monipuolinen venyttely edellyttää kaikkien notkeuden tyylien kehittämistä. Staattinen Passiivinen Venyttely on yksi tärkeä osa tätä, mutta venyttelyssä tulisi olla myös Staattista Aktiivista ja Dynaamista Aktiivista, sekä aika-ajoin avustajan kanssa Dynaamista Passiivisia venytyksiä.

Kehittämämme venyttelymalli (Hybrid Stretching System) tarkoittaa pähkinänkuoressa sitä, että yhdistämme yhteen harjoitteeseen useampia eri elementtejä. jolloin kehitämme samaan aikaan useita notkeuden eri muotoja. Lue lisää 

Voima

suorituskykyä ja lihasmassaa

Voimaharjoittelu tulisi olla mukana harjoittelussa iästä ja taustoista riippumatta. Erityisesti voima ja notkeus ovat toisiaan kiinteästi tukeva parivaljakko, jonka vuoksi Liikkuvuusharjoittelu -valmennuksessa iso painoarvo on näiden kahden motorisen kyvyn kehittämisessä. 

Lihasmassan kasvattaminen saattaa kuulostaa osalle epäolennaiselta, mutta sitä ei tulisi mitenkään pelätä ja vältellä. Kenestäkään ei tule vahingossa liian lihaksikasta, mutta todella moni menettää vuosien saatossa lihasmassaa tiedostamatta asiaa. Etenkin kun ikää tulee enemmän, lihasmassaa tulisi pyrkiä vähintäänkin ylläpitämään ja monissa tapauksissa lisäämään.

Voima ja lihasmassa etenevät käsi kädessä, vaikka ovat toki kaksi erillistä asiaa. Kehonpainolla tehtävät voimaharjoitteet auttaa nostamaan voimatasoja ja lisäämään lihasmassaa.

 

Harjoittelun muuttujista liikevalinnat, intensiteetti ja volyymi ovat tärkeässä roolissa, sekä tietenkin se kaikkein tärkein: sitoutuminen säännölliseen harjoitteluun! 

kehonpainoharjoittelu-158.JPG
_MAR2578.jpg

Koordinaatio

tasapainoa ja motorista kontrollia 

Koordinaatio on tärkeä tekijä liikkumistaidoissa. Koordinaatio rakentaa tasapainosta ja motorisesta kontrollista, joka on liikkumisen tekninen puoli. Koordinaation alle sijoittuu paljon muitakin tekijöitä, joista mm. liikkeen rytmin tiedostaminen ja hallinta on tärkeää taloudellisen ja tehokkaan liikkumisen kannalta. Ilman  koordinaatiota ei ole liikettä, ei ainakaan laadukasta sellaista. 

Ilmainen verkkovalmennus

ilmoittaudu mukaan neljän viikon mittaiseen Toimintakyisempi keho 15 minuutissa päivässä - valmennukseen. Valmennuksessa tehdään helppoja harjoitteita, joita tekemällä päivittäin, parannat kehon toimintakykyä ja liikkuvuutta. 

bottom of page